Kürek ve Yelken Dönemi

Türk Kıyı Tekneleri

1671 ŞAYKA

ŞAYKA

Orijinal

Dönem: 1671

Tür: Ticari, Yük Taşıma

Boy: 30-35 m

Ağırlık: 150 Ton

Denizler: Karadeniz, Marmara


Model

Boy: 86 cm

Ölçek: 1/30
Osmanlı dönemi nadir gemi türlerinden biridir. İlk olarak 16. yüzyılda Türk kaynaklarında bahsedilmiştir. Tuna ağzı ve Karadeniz limanlarından tahıl taşımacılığında kullanılmıştır. 30-35 m uzunluğunda, yaklaşık 150 ton ağırlığında olup iki düzine mürettebatı bulunmaktaydı.

Bu gemilerin iki veya üç direği vardı. Orantısız uzun ana direği ve küçük grandi direği. İki ya da nadiren üç kabasorta donanımlı yelkenli, grandi de genellikle latin yelken. Cıvadra da bayrak dik sereni altında kare yelkenden oluşmaktaydı. 1726 senesi Faş kale inşaatı için ihtiyaç duyulan taşları taşımak için Trabzon Sancağından 65, Gönye Sancağından da 30 kıta Melekse ve Şayka gemisi temin edilmiştir. Trabzon ve Gönye Sancaklarından getirilen toplam 95 gemi üç sene süresince Faş kalesinin hizmetinde bulunmuşlardır.