Kürek ve Yelken Dönemi

Türk Kıyı Tekneleri

1791 ÇEKELEVE

ÇEKELEVE

Orijinal

Dönem : 1791

Tür : Ticari, Yolcu Taşıma

Boy : 15-23 m

Ağırlık : 150 ton

Denizler : Akdeniz, Karadeniz, Marmara

Model

Boy : 95 cm

Ölçek : 1/20


İki direkli yelkenli ticaret gemisidir. Donanmada da nakliye hizmetinde kullanılan Çekevele’ler yelkenli ve hızlı giden nakliye gemilerindendi. Çekeleveye “Celbe” de deniliyordu, boyları 15 metre ile 23 metre arasında değişmekte olup taşıma kapasitelerinin 150 tona eriştiği bilinmektedir. 

Bu gemilerin kıç kısımları yüksek olduğundan hızlı giderlerdi. Ana direği deniz yüzeyine 14° derecelik bir açı ile sabitlenmiştir. Öne doğru eğik olan direklerinde yarı latin yarı alamana görünümündeki yelkenine kendine özgü biçimi nedeniyle çekeleve yelkeni denirdi. 

Çekeleveler civadralarında bir bazen iki flok taşırlar ve kıçta kısa bir direk ile dümen yekleri taşırlardı. Birçok doğu gemisinde olduğu gibi, çekelevelerde de brandadan yapılmış ve sökülüp takılabilen bir küpeşte bulunur. Çekeleve ile meyva, küçük kereste gibi yükler taşınıyordu. Ayrıca 19. Yüzyılın başında İstanbul’un ihtiyacı olan odun ve kömürün taşınmasında kullanıldıklarıda  bilinmektedir. Donanma da yardımcı bir gemi türü olan çekleveler, nakliye amacıyla da kullanılırdı. Tersanelere kereste taşımanın dışında,orduya, Tophane ve Cebehane-i Âmire’ye gerekli olan yiyecek, içecek ve kömür gibi eşyanın taşınmasında ihtiyaç duyulan önemli ve hızlı bir gemi türüydü.