Kürek ve Yelken Dönemi

Türk Kıyı Tekneleri

1710 KANCABAŞ

KANCABAŞ

Orijinal

Dönem : 1710

Tür : Askeri

Boy : 19 - 20 m

Ağırlık :

Denizler: Akdeniz, Karadeniz, Marmara

Model

Boy: 100 cm

Ölçek: 1/20
17. yüzyılda kullanıma başlanan Kancabaş’ın güverte uzunluğu 66 kadem, güverte genişliği 9 kadem boyutundadır. 20 ila 50 kişi taşıma kapasitesine sahip olan kancabaşlarda 9 mürettebat bulunurdu. 

Osmanlı Devleti gerektiğinde kullanmak, sefer zamanlarında ordunun ikmal ihtiyacını karşılamak için Tuna Nehri üzerinde, ince donanma adı verilen nehir donanması hazır bulundurmuştur .Bu donanmanın bir parçası olan Kancabaşın baş ve kıç bodoslamaları kanca görünümüne benzediğinden dolayı bu ismi almışlardır. 12-13 oturakla donatılabilen, kürekli ve yelkenli teknelerdir. Döneme göre uzun serenli latin yelken yada pıraçera yelkenleri olan bu kayıklar tüm rüzgar açılarını iyi değerlendirebilecek armayla donatılmışlardı. Nehirlere girebilen ve hafif filodan sayılan teknelerdendir, üzerinde hafif topçu silahları vardı. 18.yy. Tersane-i Amire kaynaklarına göre Osmanlı donanmasında asker sevkiyatı sığ yerlerde , askeri mühimmat ve cephane zahire ve hafif yük taşımak için kullanıldığı yazmaktadır. Borda bordaya gelerek lojistik amaçlı köprü görevi gördükleri dönemin minyatürlerinde görülmektedir.