Kürek ve Yelken Dönemi

Türk Kıyı Tekneleri

Evvel Zaman İçinde

Türk denizcilik tarihi'nin yaklaşık son 400 yılına ışık tutan bu araştırma ve geliştirme projesinde kıyılarımızda kullanılmış olan yelken kürek dönemi teknelerine ilişkin yaklaşık 60 tekne çalışılmış olup bunların 25 tanesinin tarihçesi, nerede ve ne amaçla kullanıldığı araştırılmış, planları çizilmiş, geleneksel yapım tekniğine uygun olarak ölçekli modelleri yapılmıştır. 

Kalan tekneler için araştırma ve plan çizimleri özenle devam ettirilmektedir. Amacımız bu teknelerin replikalarının yapılıp anıt tekne olarak seyrüsefere devam etmesini sağlayarak bu mirası gelecek nesillere aktarmak olacaktır.Tüm teknelerimiz, hangi dönemde, nerelerde seyrüsefer yapmış, ne için kullanılmış, birlikte tarihi bir keşfe çıkalım.