Kürek ve Yelken Dönemi

Türk Kıyı Tekneleri

1789 MARTİKO

MARTİKO

Orijinal

Dönem : 1789

Tür : Ticari, Nakliye

Boy : 17 m

Ağırlık : 250 - 300 ton

Denizler : Karadeniz, Marmara


Model

Boy : 85 cm

Ölçek : 1/20


Başı geriye doğru kıvrık 1 veya 2 direkli yelkenli tekne. Karadenizden Istanbul’a zahire nakliyatı ve un ticareti, Marmara denizi limanları ile İstanbul arasında taşımacılıkta kullanılmaktaydı. Fazla yük taşıma kapasiteleri olduğu anlaşılan Martiko türü gemilerin Tuna ve Rumeli kıyılarından hububat getiren gemiler olmaları, bu türün uzak mesafe taşımacılığında da kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Anapa, Ünye, İbrail, Balçık, Trabzon, İnebolu ve Bartın gibi Karadeniz iskelelerinden hububat, kereste ve tomruk gibi yükte ağır malların taşınmasında da kullanılmaktaydı.

Osmanlı donanmasının kadırga ve kalyon ihtiyaçlarını karşılayan Bartın, Amasra ve Kurucaşile Tekkeönü, Kapısuyu tersanelerinde yapılan gemilerin arasında Martiko gibi çeşitleri olduğu yine yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır.